Ηλιούπολη  
2310 66 55 90 / 6987430440

Καλαμαριά  
2310 45 21 22 / 6986313162

Ώράριο: 11:30 έως 00:00

Ανακαλύψτε το Menu μας!

Καινούργιες γεύσεις και φρέσκιες ιδέες, πάντα ίδιες με τη γνωστή ποιότητα!

Δείτε το φυλλάδιο μας

Δείτε τα πιάτα μας