Ηλιούπολη  
2310 66 55 90 / 6987430440

Καλαμαριά  
2310 45 21 22 / 6986313162

Ώράριο: 11:00 έως 01:00

Έλεγχος στοιχείων Έλεγχος στοιχείων

Επιλέξτε την περιοχή διανομής στην οποία ανήκετε, εισάγετε το τηλέφωνο σας
και στην συνέχεια πατήστε το πλήκτρο "Έλεγχος Στοιχείων"